Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdeksatta kertaa

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n (Clinical Research Associate) kahdeksatta kertaa Suomessa. Henkilöt julkistettiin ja palkittiin kunniakirjoin Lääketietokeskuksen järjestämässä vuosittaisessa Kliinisten tutkimusten foorumissa 27.10.2022 Helsingissä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Mika Scheinin (CRST Oy, Clinical Research Services Turku), Vuoden tutkimushoitajaksi Emilia Saksa (HUS MeVac) ja Vuoden CRA:ksi Leena Huoponen (Optimapharm Nordic Oy). Voittajat valittiin kliinisen lääketutkimuksen ammattilaisten antamien ehdotusten perusteella. Valintaraatiin kuului niin lääkeyrityksissä kuin terveydenhuollon tutkimuskeskuksissa työskenteleviä henkilöitä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Clinical Research Services Turku (CRST) Oy:n tutkimusjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Mika Scheinin. Hän on toiminut Turun yliopiston kliinisen farmakologian ja farmakologian professorina sekä Tyksin kliinisen farmakologian ylilääkärinä. Valintaraadin perusteluissa painoi Mikan yli 40 vuoden kliinisen tutkimuksen kokemus, sekä merkittävät roolit kliinisen tutkimuksen puolestapuhujana: “Mika on ollut perustamassa kliinisten tutkimusten palveluyksikköä Turun yliopiston alaisuudessa vuonna 1995, sekä yhtiöittämässä toimintaa vuonna 2014. Hän on toiminut päätutkijana lukuisissa tutkimuksissa perustamisesta lähtien.” Perusteluissa mainitaan myös muun muassa Mikan aktiivinen rooli GCP-kouluttajana sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa.

Vuoden tutkimushoitajaksi valittu Emilia Saksa työskentelee HUSin Meilahden rokotetutkimuskeskuksessa (MeVac). Vuoden tutkimushoitajan valinnassa raati halusi poikkeuksellisesti palkita tutkimusuransa alkuvaiheessa olevan esimerkillisen tekijän. Perusteluissa Emilian kehityskaarta tutkimushoitajaksi kuvailtiinkin huikeaksi, ja häntä kiiteltiin erityisesti poikkeuksellisen aktiivisesta tavastaan etsiä tietoa asioista. Emilia on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jatkokouluttautunut yliopistosairaaloiden ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa toteutetun valtakunnallisen verkkokoulutuksen kautta tutkimushoitajaksi.

Optimapharm Nordic Oy:n Clinical Operations Manager Leena Huoponen valittiin Vuoden CRA:ksi. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja aloitti nopeasti valmistumisensa jälkeen tutkimushoitajana, siirtyen sitten kliinisten tutkimusten pariin. Leena on uransa aikana tehnyt monipuolisesti työtä tämän toimialan eri osa-alueilla monitorointityöstä esimiestehtäviin. Hän on toiminut kliinisen tutkimuksen parissa yli 25 vuotta sekä lääkeyrityksissä että tutkimuspalveluyrityksissä. Valintaraati kuvailee Leenaa pitkän ja monipuolisen uran lisäksi muun muassa seuraavanlaisesti: ”Leena on erinomainen työssään sekä myös ihmiskontakteissa. Hän on ystävällinen, asiansa osaava ja motivoiva.”

Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n valintojen tavoitteena on antaa suomalaiselle tutkimusosaamiselle kasvot ja nostaa kliinisten tutkimusten profiilia. Kolmikko muodostaa lääketutkimuksessa tiimin, jossa kunkin rooli on turvallisen ja onnistuneen lääketutkimuksen kannalta merkittävä. Lääketutkimusten toteuttaminen on erittäin vaativaa ja säänneltyä työtä, joka vaatii toteuttajilta jatkuvaa kouluttautumista ja hyvien kliinisten tutkimustapojen syvällistä tuntemusta. Tutkimuksilla on myös merkittävä rooli terveydenhuollossa.

Tänä vuonna 18. kertaa järjestetty Kliinisten tutkimusten foorumi on verkostoitumis- ja koulutuskokonaisuus kaikille kliinisten tutkimusten parissa toimiville. Vuonna 2022 foorumin aiheina oli muun muassa uudistunut tutkimuslainsäädäntö, CTIS-portaali sekä tietoaltaiden hyödyntäminen kliinisessä tutkimuksessa. Tapahtumaan osallistuu alan ammattilaisia lääke- ja laiteteollisuudesta, tutkimuskeskuksista ja julkisesta terveydenhuollosta, viranomaisista ja tutkimusten palveluntarjoajayrityksistä. Kliinisten tutkimusten foorumia järjestää lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys Lääketietokeskus Oy.

 

Lääketietokeskus, Osoitteessa: Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdehttps://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kliinisen-laaketutkimuksen-huiput-valittiin-jo-kahdeksatta-kertaa.htmlksatta kertaa – ePressi  Vapaasti jaettava tiedote, jaettu 31.10.2022

HUS ja HYKS-instituutti lopettavat maksuttoman monitorointipalvelun kokeilun 1.10.2022 alkaen

HUS ja HYKS-instituutin tutkimusten monitorointi palvelu ei ole enää maksutonta 1.10.2022 alkaen.

Maksuton tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointipalvelu, joka on alkanut 1.1.2020, joudutaan päättämään muuttuneen taloustilanteen ja merkittävän kustannusten nousun vuoksi.

Käytännössä muutos koskee ennen 1.1.2020 tehtyjä, meneillään olevia ja uusia monitorointisopimuksia. Muutos ei koske sopimuksia, joissa on erikseen sovittu maksuttomasta monitorointipalvelusta. Ennen 1.1.2020 tehtyjä sopimuksia laskutetaan jatkossa sopimuksessa sovitun laskutuskäytännön mukaisesti.

HYKS-instituutti  tarjoaa jatkossakin monitorointipalvelua HUS-alueen sekä sen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tutkijalähtöisiin tutkimushankkeisiin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Uudet tutkijalähtöiset tutkimussopimukset ja niihin liittyvät monitorointisopimukset neuvotellaan aiemman käytännön mukaisesti, mutta uudelleen hinnoiteltuna.

Lisätietoja asiassa antaa tutkimuspalvelupäällikkö Charlotta Henriksson (ext-charlotta.henriksson@hus.fi).

HUS and Clinical Research Institute HUCH Ltd will end the trial of free monitoring service as of 1st October 2022

The trial of free monitoring service for academic clinical trials, which has started on January 1, 2020, must be, unfortunately, terminated due to the changed economic situation and a significant increase in costs.

In practice, the change applies to those monitoring agreements made before 1 January 2020 which are still ongoing and all future agreements. This change does not apply to such agreements, in which the free monitoring service has been separately agreed on by the parties. Any agreements made before 1 January 2020 will be invoiced in accordance with the billing policy agreed in the agreement.

Clinical Research Institute HUCH Ltd will continue to provide monitoring services for investigator-initiated academic studies in the HUS region including its’ well-being areas and City of Helsinki according to its valid price list.

New academic clinical trial agreements and related monitoring agreements will be negotiated according to the current practice, but now with new prices.

You may contact Head of Research Services Charlotta Henriksson (ext-charlotta.henriksson@hus.fi) for further information.