Applikationen Tutkijan työpöytä

Syftet med applikationen Tutkijan työpöytä är att hjälpa forskare att administera och följa upp underökningar.

Tutkijan työpöytä är en applikation som Cerion Ab, HUCH-institutet Ab och HUS tagit fram tillsammans oc som bland annat syftar till att hjälpa forskare att administera och följa upp underökningar.

Med hjälp av Tutkijan työpöytä

 • uppgörs en finansieringsplan i enlighet med forskningsprotokollet och budjeten,
 • försnabbas och automatiseras utbetalningen av forskningsgruppernas arvoden,
 • söker forskaren eller en representant för sponsorn utlåtande hos den etiska kommittén,
 • ansöker huvudforskaren om forskningstillstånd inom HUS.

Användare av Tutkijan työpöytä är bland annat:

 • HUS forskare och forskningsskötare,
 • forskningstillståndsekreterare,
 • sekreterare i de etiska kommittéerna,
 • medlemmarna av HUCS-institutets team inom forskningstjänster och ekonomiförvaltning,
 • personer / studenter som gör lärdomsprov,
 • de som beviljar tillstånd som ansökts via applikationen.

Framtidsutsikter av Tutkijan työpöytä:

 • HUSLAB och HUS bilddiagnostikavtal för undersökningar via Tutkijan työpöytä,
 • ekonomiförvaltingsdelen görs mångsidigare och får en större användarkrets.