Länkar

På denna sida finns länkar till organisationer inom hälsovårdsbranschen och lagstiftningen som styr branschen.

Universitetssjukhusen i Finland

Forskningsorganisationerna vid Finland universitetssjukhus

Myndigheter, föreningar och organisationer

Försäkringsanstalter för klinisk forskning och läkemedelsforskning

Dataskyddsmyndigheter

Medicinska databaser och register över forskningspublikationer

Publikationsregister som godkänts av ICMJE (forskning som bedrivs inom EU):

Författningar och anvisningar

Författningar som gäller medicinsk forskning:

Uppföljning av säkerheten

Etiska anvisningar och kungörelser: