HYKS-instituutti

Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa

HYKS-instituutin erityisosaamista on hallinnointipalveluiden tuottaminen ja kehittäminen lääketutkimuksiin sekä erilaisiin laitetestauksiin ja tutkimuksiin.

HYKS-instituutti Oy – Osa HUS-konsernia

HUS ja Helsingin yliopisto – huippuluokan tutkimusta ja hoitoa kansainvälisellä tasolla

Suomen kliinisen lääketieteen tutkimus on korkeatasoista. Se on sijoittunut toistuvasti maailmassa ykköstilalle, kun arviointiperusteena on käytetty eri maista tulleisiin julkaisuihin tehtyjen viittausten määrää. HUSin Meilahden sairaaloiden ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muodostama kokonaisuus on maamme ylivoimaisesti suurin kliinisen lääketieteen tutkimusta tekevä yhteisö ja kansainvälisestikin merkittävä.

HUS koostuu 23 sairaalasta Helsingin ja Uudenmaan alueella. Koko HUSin alueella asuu noin 1,7 miljoonaa asukasta.

HUS on Euroopan johtavia ja suurimpia sairaaloita. Kansainvälistä huippuluokkaa olevat hoitotulokset ovat seurausta aktiivisesta lääketieteellisestä tutkimustyöstä ja sen nopeasta käyttöönotosta hoitotyössä sekä pitkälle erikoistuneista ja kokeneista ammattilaisista. Toiminnan mittakaava edesauttaa arvokkaan lääketieteellisen tietotaidon kertymistä. Sairaalassa hoidetaan yli puoli miljoonaa potilasta, tehdään noin 100 000 kirurgista toimenpidettä ja synnytetään lähes 20 000 vauvaa vuosittain.

Helsingin Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sijoittuu viidenneksi eurooppalaisten lääketieteellisten tiedekuntien vertailussa, kun arviointikriteerinä on kliinisen lääketieteen julkaisujen saamat sitaattien määrät. Tiedekunta on kouluttanut useita suomalaisia vaikuttajia niin kotimaahan kuin ulkomaille.

Tutkimustyö hyödyttää potilaiden hoitoa kahdella eri tavalla: suoraan tutkimusinnovaatioiden ja tutkimustyön synnyttämän asiantuntijuuden kautta. Korkeatasoista tutkimustyötä tekevä on aina tutkimiensa sairauksien syvällinen käytännönkin asiantuntija.

Asiakkaat ja palvelumme

Meidän tehtävänämme HYKS-instituutissa on luoda hyvät ja laadukkaat puitteet kliiniselle tutkimus- ja testaustyölle. Erityisosaamistamme on hallinnointipalveluiden tuottaminen ja kehittäminen lääke- ja laitetutkimuksiin.

Kliiniseen tutkimukseen liittyy paljon pakollisia hallinnollisia tehtäviä, kuten tutkimussopimusten teko, tutkimusbudjetointi sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Potilastutkimukset ja –testaukset edellyttävät korkeatasoisen potilashoidon lisäksi hyvän tutkimustavan mukaisten viranomaismääräysten ja hallintomenettelyn noudattamista.

Yritysten, pääasiassa kansainvälisten lääkeyhtiöiden ja toimeksiantotutkimusten lisäksi HYKS-instituutti auttaa tutkijalähtöisissä tutkimuksissa, joissa tutkija itse on toimeksiantajana. Nämä tutkimukset ovat usein kansainvälisiä, jolloin HYKS-instituutti vastaa koko tutkimuksen budjetista ja Suomen osalta henkilöstöhallinnosta.

HYKS-instituutti hallinnoi tutkimusapurahoja, kun tutkimus tehdään HUSin potilailla, tiloissa ja / tai resursseilla. Tutkija päättää apurahan käytöstä sen myöntämispäätöksen rajoissa.

Meidän tehtävänämme HYKS-instituutissa on luoda hyvät ja laadukkaat puitteet kliiniselle tutkimus- ja testaustyölle.

Omistaja

HYKS-instituutti Oy on kokonaan HUS-yhtymän omistama.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluvat: toimialajohtaja Seppo Heinonen (puheenjohtaja), toimialajohtaja Antti Lauerma, Helsingin yliopiston vararehtori Anne Portaankorva, hankejohtaja Teppo Heikkilä ja kehittämispäällikkö Pirkko Lepola.

Yhtiön toimitusjohtaja on Juha Aarvala. Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Juha Aarvala, tutkimuspalvelupäällikkö Charlotta Henriksson ja talouspäällikkö Minna Aromäki.

Tunnuslukuja

Yhtiön liikevaihto koostuu pääosin kansainvälisten lääkeyritysten kanssa solmituista toimeksiantosopimuksista. Liikevaihto ja muut tuotot olivat vuonna 2023 noin 8,2 miljoonaa euroa. Lääke- ja terveysteknologia-alan yritysten lisäksi merkittäviä asiakasryhmiämme ovat HUSin korkeatasoiset tutkimusyksiköt.