Palvelut

Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa

Tuotamme laadukkaita tutkimuspalveluita hyödyntäen yhteistyötä parempien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

Palvelut

HYKS-instituutti Oy hallinnoi HUS-yhtymässä (ent. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä) ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kliinisiä tutkimuksia ja kehittää tutkimuspalveluja yhteistyössä HUSin ja Helsingin Yliopiston kanssa.

Palvelut

Tutkimus­palvelut

HUSissa ulkopuolisella, yksityisellä rahoituksella tehtävän tutkimuksen elinkaari hoidetaan HYKS-instituutissa sopimusneuvotteluista aina tutkimuksen päättymiseen saakka.

Monitorointi­palvelut

HYKS-instituutti tarjoaa HUSissa toteutettaviin tutkijalähtöisiin kliinisiin tutkimuksiin monitorointipalvelua eli säännönmukaista laadun seurantaa. 

Apurahojen hallinnointi­palvelut

Apurahalla tehtävät tutkimukset, jotka kohdistuvat HUSin potilaisiin ja/tai resursseihin, hallinnoidaan HYKS-instituutissa.

Arkistointi­palvelut

HYKS-instituutti hoitaa tutkimukseen liittyvien asiakirjojen lakisääteisen arkistointipalvelun.