Palvelut

HYKS-instituutti Oy hallinnoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kliinisiä tutkimuksia ja kehittää tutkimuspalveluja yhteistyössä HUSin ja Helsingin Yliopiston kanssa.
Tuotamme laadukkaita tutkimuspalveluita hyödyntäen yhteistyötä parempien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

 

Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa.

Tutkimuspalvelut

Kaikki HUSissa ulkopuolisella rahoituksella tehtävä tutkimus, joka kohdistuu HUSin potilaisiin ja/tai resursseihin, hallinnoidaan HYKS-instituutissa.

Apurahojen hallinnointi

HUSin ohjeiden mukaan ne apurahalla tehtävät tutkimukset, joissa tutkija tekee tutkimusta HUSin potilailla ja/tai HUSin tiloissa/resursseilla, apuraha tulee hallinnoida HYKS-instituutissa.

Taloushallinto ja palkanmaksu

Taloushallintotiimi huolehtii HYKS-instituutin myyntilaskutuksesta, ostolaskujen käsittelystä, palkkojen ja palkkioiden maksuista sekä kirjanpidosta.

Monitorointipalvelut

HYKS-instituutti Oy tarjoaa tutkijalähtöisiin kliinisiin tutkimuksiin monitorointipalvelua eli säännönmukaista laadun seurantaa.