2022 vuodenvaihteen aikataulu

VUODENVAIHTEEN TÄRKEÄT AIKATAULUT

Ostolaskut: Kaikkien vuodelle 2022 kuuluvien ostolaskujen tulee olla toimitettuna ostoreskontraan 6.1.2023 mennessä verkkolaskuna tai sähköpostitse osoitteeseen . Muistattehan loppuvuoden hankintoja tehdessä pyytää laskut toimittajilta siten, että ne on toimitettu ostoreskontraan 6.1.2023 mennessä.

Ostoreskontra suljetaan 11.1.2023, klo 12:00. Kaikkien vuodelle 2022 kuuluvien ostolaskujen tulee olla sitä ennen tarkastettu ja hyväksytty Invoice Readyssä. Huolehdithan omien laskujesi käsittelystä myös aamupäivällä klo 10–12 välisenä aikana, jotta myös viimeiset HUSilta saapuneet laskut saadaan hyväksyttyä konsernin aikataulun puitteissa.

Toiminta virheellisesti laskutettujen ostolaskujen kanssa. 1. Pyydä laskuttajan yhteyshenkilöltä hyvityslasku. 2. Kirjoita Invoice Readyn laskun kommenttikenttään viesti laskun virheellisyydestä. 3. Hyväksy virheellinen lasku. Kaikki HUSilta tulleet konsernin sisäiset, myös mahdollisesti virheelliset vuoden 2022 laskut tulee hyväksyä, jotta konsernitilinpäätös saadaan tehtyä.

Tutkittavien matkalaskut M2: Kaikki vuotta 2022 koskevat matkalaskut on luotava M2 järjestelmään viimeistään 6.1.2023 ja ne tulee olla hyväksytty maksuun 11.1.2023 klo 12 mennessä. Tutkittavien matkalaskuja tehdessä tulee kiinnittää erityistä huomiota, että kaikki tarpeelliset tiedot tulevat täydellisesti täytettyä. Yhteydenotot:

Palkat ja palkkiot: Kaikki vuoden 2022 palkkoja ja palkkioita koskevat tiedot, myös mahdolliset työsopimusten jatkot sekä ilmoittamattomat pidetyt lomat, tulee toimittaa 15.12.2022 mennessä, jotta ne ehtivät maksuun 30.12.2022. Apurahapalkkojen tiedot toimitetaan .

Verokortit: Tammikuussa 2023 käytetään joulukuussa voimassa olevaa verokorttia, ellei meille ole erikseen toimitettu muutosverokorttia 5.1.2023 mennessä. Noudamme verottajalta vuoden 2023 verokortit sähköisesti niiden henkilöiden osalta, joiden työsuhde on voimassa 1.2.2023. Mahdolliset muutosverokortit jokaisen tulee toimittaa itse palkanlaskentaan viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää.

Verokortit, apurahatyösuhteet: Jokaisen työntekijän tulee itse toimittaa verokorttinsa sekä mahdollinen muutosverokorttinsa 1.2.2023 mennessä.
HiRo: Tilinpäätöksestä johtuen HiRo:n joulukuun 2022 tietojen päivitys tehdään poikkeuksellisesti vasta 30.1.2023 mennessä.

Terveisin HYKS-instituutin väki