Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdeksatta kertaa

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n (Clinical Research Associate) kahdeksatta kertaa Suomessa. Henkilöt julkistettiin ja palkittiin kunniakirjoin Lääketietokeskuksen järjestämässä vuosittaisessa Kliinisten tutkimusten foorumissa 27.10.2022 Helsingissä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Mika Scheinin (CRST Oy, Clinical Research Services Turku), Vuoden tutkimushoitajaksi Emilia Saksa (HUS MeVac) ja Vuoden CRA:ksi Leena Huoponen (Optimapharm Nordic Oy). Voittajat valittiin kliinisen lääketutkimuksen ammattilaisten antamien ehdotusten perusteella. Valintaraatiin kuului niin lääkeyrityksissä kuin terveydenhuollon tutkimuskeskuksissa työskenteleviä henkilöitä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Clinical Research Services Turku (CRST) Oy:n tutkimusjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Mika Scheinin. Hän on toiminut Turun yliopiston kliinisen farmakologian ja farmakologian professorina sekä Tyksin kliinisen farmakologian ylilääkärinä. Valintaraadin perusteluissa painoi Mikan yli 40 vuoden kliinisen tutkimuksen kokemus, sekä merkittävät roolit kliinisen tutkimuksen puolestapuhujana: “Mika on ollut perustamassa kliinisten tutkimusten palveluyksikköä Turun yliopiston alaisuudessa vuonna 1995, sekä yhtiöittämässä toimintaa vuonna 2014. Hän on toiminut päätutkijana lukuisissa tutkimuksissa perustamisesta lähtien.” Perusteluissa mainitaan myös muun muassa Mikan aktiivinen rooli GCP-kouluttajana sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa.

Vuoden tutkimushoitajaksi valittu Emilia Saksa työskentelee HUSin Meilahden rokotetutkimuskeskuksessa (MeVac). Vuoden tutkimushoitajan valinnassa raati halusi poikkeuksellisesti palkita tutkimusuransa alkuvaiheessa olevan esimerkillisen tekijän. Perusteluissa Emilian kehityskaarta tutkimushoitajaksi kuvailtiinkin huikeaksi, ja häntä kiiteltiin erityisesti poikkeuksellisen aktiivisesta tavastaan etsiä tietoa asioista. Emilia on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jatkokouluttautunut yliopistosairaaloiden ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa toteutetun valtakunnallisen verkkokoulutuksen kautta tutkimushoitajaksi.

Optimapharm Nordic Oy:n Clinical Operations Manager Leena Huoponen valittiin Vuoden CRA:ksi. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja aloitti nopeasti valmistumisensa jälkeen tutkimushoitajana, siirtyen sitten kliinisten tutkimusten pariin. Leena on uransa aikana tehnyt monipuolisesti työtä tämän toimialan eri osa-alueilla monitorointityöstä esimiestehtäviin. Hän on toiminut kliinisen tutkimuksen parissa yli 25 vuotta sekä lääkeyrityksissä että tutkimuspalveluyrityksissä. Valintaraati kuvailee Leenaa pitkän ja monipuolisen uran lisäksi muun muassa seuraavanlaisesti: ”Leena on erinomainen työssään sekä myös ihmiskontakteissa. Hän on ystävällinen, asiansa osaava ja motivoiva.”

Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n valintojen tavoitteena on antaa suomalaiselle tutkimusosaamiselle kasvot ja nostaa kliinisten tutkimusten profiilia. Kolmikko muodostaa lääketutkimuksessa tiimin, jossa kunkin rooli on turvallisen ja onnistuneen lääketutkimuksen kannalta merkittävä. Lääketutkimusten toteuttaminen on erittäin vaativaa ja säänneltyä työtä, joka vaatii toteuttajilta jatkuvaa kouluttautumista ja hyvien kliinisten tutkimustapojen syvällistä tuntemusta. Tutkimuksilla on myös merkittävä rooli terveydenhuollossa.

Tänä vuonna 18. kertaa järjestetty Kliinisten tutkimusten foorumi on verkostoitumis- ja koulutuskokonaisuus kaikille kliinisten tutkimusten parissa toimiville. Vuonna 2022 foorumin aiheina oli muun muassa uudistunut tutkimuslainsäädäntö, CTIS-portaali sekä tietoaltaiden hyödyntäminen kliinisessä tutkimuksessa. Tapahtumaan osallistuu alan ammattilaisia lääke- ja laiteteollisuudesta, tutkimuskeskuksista ja julkisesta terveydenhuollosta, viranomaisista ja tutkimusten palveluntarjoajayrityksistä. Kliinisten tutkimusten foorumia järjestää lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys Lääketietokeskus Oy.

 

Lääketietokeskus, Osoitteessa: Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdehttps://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kliinisen-laaketutkimuksen-huiput-valittiin-jo-kahdeksatta-kertaa.htmlksatta kertaa – ePressi  Vapaasti jaettava tiedote, jaettu 31.10.2022