HUCS-institutet

Dagens forskning är morgondagens behandling

HUCS-institutets specialkompetens är produktion och utveckling av ledningstjänster för läkemedelsprövningar samt olika apparattester och undersökningar.

HUCS-institutet Ab – En del av HUS-koncernen

HUS och Helsingfors universitet – forskning och vård i toppklass på internationell nivå

Den kliniska medicinska forskningen i Finland är av hög kvalitet. Den har upprepade gånger tagit första plats i en global jämförelse som bygger på antalet hänvisningar till publikationer som getts ut i olika länder. HUS sjukhus i Mejlans och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utgör en helhet som är den överlägset största sammanslutningen i vårt land som bedriver klinisk medicinsk forskning, och som är betydande även internationellt.

HUS består av 23 sjukhus i Helsingfors och Nyland. Majoriteten av sjukhusen är enheter vid Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS). Hela HUS-området har cirka 1,7 miljoner invånare.

HUS hör till de ledande och största sjukhusen i Europa. Vårdresultat på internationell toppnivå är ett resultat av aktiv medicinsk forskning och den snabba implementeringen av denna i vårdarbetet samt erfarna professionella med lång specialisering. Verksamhetens omfattning främjar en ökning av värdefull medicinsk expertis. På sjukhuset vårdas över en halv miljon patienter, man utför ungefär 100 000 kirurgiska ingrepp och nästan 20 000 barn föds.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har en femte placering i en jämförelse mellan medicinska fakulteter i Europa. Som bedömningskriterium i jämförelsen används antalet publikationer inom klinisk medicin som citerats. Fakulteten har utbildat många finländska inflytelserika personer för såväl Finland som utlandet.

Forskningsarbetet gynnar patientvården på två olika sätt: direkt genom forskningsinnovationer och genom den expertis som forskningsarbetet ger. Den som bedriver högklassig forskning har alltid också fördjupade praktiska kunskaper om sjukdomar som hen forskar i.

Klienter och våra tjänster

Vår uppgift är att inom HUCS-institutet skapa goda och högklassiga ramar för klinisk forskning och testning. Vår specialkompetens är produktion och utveckling av förvaltningstjänster för läkemedels- och apparatforskning.

Klinisk forskning innebär många obligatoriska förvaltningsuppgifter, såsom upprättande av forskningsavtal, forskningsbudgetering samt ekonomi- och personalförvaltning. Patientundersökningar och -tester kräver förutom högklassig patientvård också iakttagande av myndighetsbestämmelser och förvaltningsförfarande i enlighet med god forskningssed.

HUCS-institutet assisterar, utöver företag, huvudsakligen läkemedelsföretag och uppdragsforskning, även i forskardrivna studier där forskaren själv är uppdragsgivare. Dessa undersökningar är ofta internationella, då HUCS-institutet svarar för hela forskningsbudgeten och för Finlands del för personalförvaltningen.

HUCS-institutet förvaltar forskarstipendier, om forskningen inkluderar HNS patienter, lokaler och/eller resurser. Forskaren beslutar hur ett stipendium ska användas inom gränserna för beslutet om beviljande.

Vår uppgift är att inom HUCS-institutet skapa goda och högklassiga ramar för klinisk forskning och testning.

Ägare

HUS-sammanslutningen äger HUCS-institutet helt.

Förvaltning

Bolagets styrelse består av: Seppo Heinonen, direktör för verksamhetsområde (ordförande), Antti Lauerma, direktör för verksamhetsområde, Anne Portaankorva, dekanus vid Helsingfors universitet, Teppo Heikkilä, projektchef och Pirkko Lepola, utvecklingschef.

Juha Aarvala är verkställande direktör för bolaget. Bolagets ledningsgrupp består av Juha Aarvala, verkställande direktör, Charlotta Henriksson, chef för forskningstjänster och Minna Aromäki, ekonomichef.

Nyckeltal

Bolagets omsättning består huvudsakligen av uppdragsavtal med internationella läkemedelsföretag. Bolagets omsättning och övriga intäkter år 2023 var ungefär 8,2 miljoner euro. Betydande kundgrupper utöver företag inom medicin- och hälsoteknikbranschen, är HUS forskningsenheter av hög kvalitet.