Maksuton monitorointipalvelu päättyy 1.10.2022 alkaen

HUS ja HYKS-instituutti lopettavat maksuttoman monitorointipalvelun kokeilun 1.10.2022 alkaen

HUS ja HYKS-instituutin tutkimusten monitorointi palvelu ei ole enää maksutonta 1.10.2022 alkaen.

Maksuton tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointipalvelu, joka on alkanut 1.1.2020, joudutaan päättämään muuttuneen taloustilanteen ja merkittävän kustannusten nousun vuoksi.

Käytännössä muutos koskee ennen 1.1.2020 tehtyjä, meneillään olevia ja uusia monitorointisopimuksia. Muutos ei koske sopimuksia, joissa on erikseen sovittu maksuttomasta monitorointipalvelusta. Ennen 1.1.2020 tehtyjä sopimuksia laskutetaan jatkossa sopimuksessa sovitun laskutuskäytännön mukaisesti.

HYKS-instituutti  tarjoaa jatkossakin monitorointipalvelua HUS-alueen sekä sen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tutkijalähtöisiin tutkimushankkeisiin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Uudet tutkijalähtöiset tutkimussopimukset ja niihin liittyvät monitorointisopimukset neuvotellaan aiemman käytännön mukaisesti, mutta uudelleen hinnoiteltuna.

Lisätietoja asiassa antaa tutkimuspalvelupäällikkö Charlotta Henriksson ().

HUS and Clinical Research Institute HUCH Ltd will end the trial of free monitoring service as of 1st October 2022

The trial of free monitoring service for academic clinical trials, which has started on January 1, 2020, must be, unfortunately, terminated due to the changed economic situation and a significant increase in costs.

In practice, the change applies to those monitoring agreements made before 1 January 2020 which are still ongoing and all future agreements. This change does not apply to such agreements, in which the free monitoring service has been separately agreed on by the parties. Any agreements made before 1 January 2020 will be invoiced in accordance with the billing policy agreed in the agreement.

Clinical Research Institute HUCH Ltd will continue to provide monitoring services for investigator-initiated academic studies in the HUS region including its’ well-being areas and City of Helsinki according to its valid price list.

New academic clinical trial agreements and related monitoring agreements will be negotiated according to the current practice, but now with new prices.

You may contact Head of Research Services Charlotta Henriksson () for further information.