HYKS-instituutin arvot

HYKS-instituutti Oy:n arvot

Arvomme ovat korkea laatu ja tehokkuus, asiakaskeskeisyys ja yhdenvertaisuus, luovuus ja innovatiivisuus sekä luottamus ja avoimuus.

HYKS-instituutti Oy:n arvot

Korkea laatu ja tehokkuus

 • Keskitymme tuloksia ja lisäarvoa tuottavaan toimintaan ja saatamme asiat loppuun asti
 • Teemme asiat yksinkertaisesti ja tehokkaasti
 • Nopeutamme sopimus- ja budjettivalmisteluprosessia
 • Menettelemme vastuullisesti ja johdonmukaisesti
 • Hyödynnämme yhteistyötä parempien ratkaisujen löytämiseksi
 • Hallitsemme resursseja järkevästi

Asiakaskeskeisyys ja yhdenvertaisuus

 • Tuotamme lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme
 • Pidämme toimiessamme asiakkaan mielessämme
 • Luotamme muihin ja rakennamme luottamuksellisia suhteita
 • Kohtelemme yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti eri toimijoita
 • Ratkaisemme ristiriidat rakentavasti

Luovuus ja innovatiivisuus

 • Tartumme haasteisiin ja ajamme muutoksia aktiivisesti
 • Olemme valmiita mukautumaan tulevaisuuden trendeihin ja vaatimuksiin
 • Arvioimme toimintatapojamme ja etsimme uusia mahdollisuuksia
 • Olemme avoimia ja valmiita oppimaan uutta

Luottamus ja avoimuus

 • Noudatamme lakeja, sääntöjä sekä hyviä tutkimus- ja liiketapoja
 • Otamme vastuun toimintamme tuloksista, onnistumisista ja epäonnistumisista
 • Annamme selkeää, rehellistä ja oikea-aikaista palautetta oikeille tahoille
 • Olemme sitoutuneita onnistumaan ja menestymään yhdessä