HUCS-institutets värden

HUCS-institutets värden

Våra värderingar är hög kvalitet och effektivitet, kundorientering och jämlikhet, kreativitet och innovation och förtroende och öppenhet.

HUCS-Institutet Ab:s värden

Hög kvalitet och effektivitet

 • Vi fokuserar på verksamhet som genererar resultat och mervärde och slutför saker
 • Vi utför saker på ett enkelt och effektivt sätt
 • Vi påskyndar avtals- och budgetberedningsprocessen
 • Vi verkar på ett ansvarsfullt och konsekvent sätt
 • Vi drar fördel av samarbete i syfte att finna bättre lösningar
 • Vi hanterar resurser på ett förnuftigt sätt

Kundorientering och jämlikhet

 • Vi genererar mervärde för alla våra intressentgrupper
 • Vi beaktar kunderna i våra aktiviteter
 • Vi litar på andra och bygger upp förtroliga förhållanden
 • Vi behandlar olika aktörer på ett likvärdigt, respektfullt och rättvist sätt
 • Vi löser konflikter på ett konstruktivt sätt

Kreativitet och innovation

 • Vi tar itu med utmaningar och arbetar aktivt för förändringar
 • Vi är redo att anpassa oss till de framtida trenderna och kraven
 • Vi utvärderar våra verksamhetsmetoder och söker nya möjligheter
 • Vi är öppna för och redo att lära oss nya saker

Förtroende och öppenhet

 • Vi iakttar lagar, bestämmelser samt goda forsknings- och affärsseder
 • Vi tar ansvar för resultaten, framgångarna och misslyckandena i vår verksamhet
 • Vi ger rätt parter klar och ärlig respons i rätt tid
 • Vi engagerar oss för att lyckas och nå framgång tillsammans