HUCS-institutet – Internationell forskning på hög nivå

Internationell forskning på hög nivå

HUCS-institutet Ab stöder förverkligandet av högklassig medicinsk forskning med över 30 års erfarenhet.

Tjänster

Forsknings­tjänster

Livscykeln för forskning som utförs med extern, privat finansiering vid HUS sköts på HUCS-institutet från avtalsförhandlingar tills forskningen avslutas.

Monitorerings­tjänster

HUCS-institutet ställer monitoreringstjänster till förfogande för forskardrivna kliniska studier, dvs. regelbunden kvalitetsuppföljning.

Stipendier

Forskning som genomförs med stipendium och som riktas till HUS patienter och/eller resurser administreras vid HUCS-institutet.

Arkivering

HUCS-institutet sköter den lagstadgade arkiveringstjänsten för forskningsrelaterade handlingar.

Ekonomiförvaltning

Löner och arvoden

Leverantörs­fakturor

Försäljnings­fakturor

Bokföring

Utdrag

Forskarens skrivbord

Uppföljning och hantering av forskning

HiRo

Rapportering

M2

Hantering av resefakturor från personer som deltar i studie

Blanketter

Blanketter som används

HUCS-institutet i korthet

Tillsammans med HUS sjukhus i Mejlans och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utgör vi en helhet som är den största sammanslutningen i vårt land som bedriver klinisk medicinsk forskning och som är betydande även internationellt sett.

HUCS-institutet Ab är en effektiv och smidig organisation som ägs av HUS-sammanslutningen (HUS), och som producerar och utvecklar förvaltningstjänster för medicin- och hälsovetenskaplig forskning.

HUCS-institutets broschyren omslagsbild

Läs vår elektroniska broschyr

Se vår introduktionsvideo