Tjänster

Dagens forskning är morgondagens behandling

Genom samarbete producerar vi högklassiga forskningstjänster i syfte att finna bättre och innovativa lösningar.

Tjänster

HUCS-institutet Ab sköter administrationen av klinisk forskning som med extern finansiering bedrivs i HUS-sammanslutningen (tidigare Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) och utvecklar forskningstjänster i samarbete med HUS och Helsingfors universitet.

Tjänster

Forsknings­tjänster

Livscykeln för forskning som utförs med extern, privat finansiering vid HUS sköts på HUCS-institutet från avtalsförhandlingar tills forskningen avslutas.

Monitorerings­tjänster

HUCS-institutet ställer monitoreringstjänster till förfogande för forskardrivna kliniska studier, dvs. regelbunden kvalitetsuppföljning.

Stipendier

Forskning som genomförs med stipendium och som riktas till HUS patienter och/eller resurser administreras vid HUCS-institutet.

Arkivering

HUCS-institutet sköter den lagstadgade arkiveringstjänsten för forskningsrelaterade handlingar.