Behandlingen av personuppgifter vid HUCS-institutet

Behandlingen av personuppgifter

I våra dataskyddsbeskrivningar förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifter vid HUCS-institutet

I våra dataskyddsbeskrivningar förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter: 
vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och vilka instanser personuppgifter kan lämnas ut till samt hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsbeskrivning som gäller kunder, leverantörer och andra intressentgrupper

Dataskyddsbeskrivning för personal- och löneförvaltningen