Forskarens arbetsbord

Forskarens arbetsbord

Forskarens arbetsbord har som syfte att hjälpa forskarna att administrera och följa upp studier.

Forskarens arbetsbord

Forskarens arbetsbord har som syfte att hjälpa forskarna att administrera och följa upp studier.

Med Forskarens arbetsbord:

  • upprättas en finansieringsplan i enlighet med forskningsprotokollet och budgeten
  • påskyndas och automatiseras utbetalning av forskargruppernas arvoden
  • söker forskaren eller uppdragsgivarens representant utlåtande hos den etiska kommittén
  • ansöker huvudforskaren om forskningstillstånd av HUS

Användare av Forskarens arbetsbord är bland andra:

  • HUS forskare och forskningsskötare
  • sekreterare för forskningstillstånd
  • sekreterare i etiska kommittéer
  • medlemmar i HUCS-Institutets team inom forskningstjänster och ekonomiförvaltning
  • personer som gör lärdomsprov
  • de som beviljar tillstånd som ansökts via applikationen

Länkar

HUS erbjuder forskare evenemanget Forskarkliniken där vi diskuterar frågor om forskning. Mer information finns i delen ”Forskning och undervisning” på HUS intranät.