Länkar

Länkar

På den här sidan hittar du länkar till organisationer inom vårdsektorn och lagstiftning som styr branschen.

Länkar

Universitetssjukhus i Finland

Försäkringsanstalter för klinisk forskning och läkemedelsforskning

Dataskyddsmyndigheter

Säädökset ja ohjeet

Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvät säädökset

Medicinska databaser och register över forskningspublikationer