HiRo – HUCS-institutets rapporteringsprogram

HiRo – rapporteringsprogram

Rapporteringsprogrammet hjälper forskare att hantera sin forskning.

HiRo – HUCS-institutets rapporteringsprogram

Rapporteringsprogrammet hjälper forskare att hantera sin forskning

Genom HiRo kan projektets huvudforskare när som helst granska den ekonomiska situationen i sina projekt.

Anvisningar

Anvisning med bilder (PDF)

Införande av program

Rapporteringsprogrammet är tillgängligt för forskaren på en dator som är ansluten till HUS nät på adressen https://HiRo.hus.fi. Separat inloggning behövs inte, eftersom programmet identifierar forskaren genom HUS-autentisering.

Sammanfattning av projektens ekonomiska situation

När programmet öppnas syns fliken Forskares projekt som visar en lista över forskarens alla egna projekt med dagens saldo högst upp på sidan. Projektets ekonomiuppgifter uppdateras i programmet månadsvis den 15:e varje månad.

Videoguide: Sidan Forskarens projekt (längd 3:52)

Projektets intäkter och utgifter

Intäkter och utgifter för ett enskilt projekt kan granskas genom att öka detaljnivån i intäkter och utgifter för det valda projektet. Detaljerna syns genom att klicka på projektnumret eller projektnamnet, då det aktiveras.  Klicka därefter på länken ”Projektintäkter och utgifter” i menyn som öppnas.

Aktiveringar av projekt kan avbrytas genom att klicka på projektnumret eller namnet igen. I vyn som öppnas ser du intäkter och utgifter för det valda projektet på kontonivå för innevarande år och föregående år. Dessutom syns uppgifter för hela projektets livscykel.

I valet av år längst ner till vänster på sidan kan du välja år och månad, då du ser uppgifter för den valda tidpunkten samt föregående år. Högst upp på sidan ser du under vilken tidsperiod det finns poster i projektet.

Videoguide: Sidan Projektets intäkter och utgifter (längd 4:02)

Projektets händelser

Uppgifter på händelsenivå för ett enskilt konto, dvs. verifikatnivå, syns genom att klicka på kontonumret eller namnet och välja ”Bläddring av projektets verifikat (Val av år)” i menyn som öppnas, då du ser posterna för det år du valde samt föregående år. Om du vill se alla händelser på kontot under projektets existens ska du välja ”Bläddring av projektets verifikat, alla”.

Videoguide: Bläddring av projektets verifikat (längd 1:14)

Överföring av uppgifter till Excel

Högst upp på varje sida finns en Excel-ikon som du kan klicka på och överföra uppgifterna på sidan till Excel. Vyn öppnas i en ny flik Excel-export.

Klicka på knappen Download högst upp på sidan > Välj Crosstab i menyn som öppnas > Om alternativet i fråga inte är aktivt, stäng Download-fönstret och klicka var som helst i vyn, till exempel rubbriken -> Klicka därefter på Download igen och vidare på Crosstab. Programmet skapar en Excel-fil längst ner på sidan.

Videoguide: Överföring av uppgifter till Excel (längd 1:09)

Mer detaljerade anvisningar finns i handledningen högst upp på sidan.

Mer information

ekonomichef Minna Aromäki, tfn 050 359 6940, ext-minna.aromaki[at]hus.fi