M2 – Hantering av resefakturor

M2 – Hantering av resefakturor

Hantering av resefakturor från deltagare i studien sker elektroniskt.

M2 – Hantering av resefakturor från deltagare i studien

I HUCS-institutets M2-hanteringssystem för resefakturor från deltagare i studien kan du skapa nya resefakturor för deltagarna samt godkänna resefakturor för betalning. Observera att resefakturan inte kan användas för att behandla till exempel menersättning till deltagare i studien, utan de betalas med blanketten Arvodesfaktura-undersökningsperson via palkat.hyksinstituutti[at]hus.fi. 

Anställdas resefakturor behandlas inte i M2-systemet.

Ersättning som betalas ut till deltagare i studien ska sökas under innevarande år.

Ytterligare information och begäran om nya användare

tfn 040 626 4616, ostolaskut.hyksinstituutti[at]hus.fi