Länkar

Länkar

Tältä sivulta löydät linkkejä terveydenhuoltoalan organisaatioihin ja alaa ohjaavaan lainsäädäntöön.

Linkkejä

Universitetssjukhus i Finland

Försäkringsanstalter för klinisk forskning och läkemedelsforskning

Dataskyddsmyndigheter

Säädökset ja ohjeet

Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvät säädökset

Medicinska databaser och register över forskningspublikationer