HUS tarjoaa monitorointia tutkijalähtöisiin tutkimuksiin vuonna 2020

HUS tarjoaa 1.1.2020 lähtien maksutonta monitorointipalvelua aka-teemisille kliinisille tutkimuksille, jotka toteutetaan HUS-alueella.

Akateemiselle kliiniselle tutkimukselle suunnatun tuen tarkoituksena on lisätä toteutet-tavien tutkimusten laadullista tasoa ja kasvattaa määrällisesti HUSissa tehtävää laadukasta tutkijalähtöistä tutkimusta. HUS tarjoaa tutkijoilleen monitorointipalvelun, jonka HYKS-instituutti toteuttaa.

Lisätietoja esitteessä (linkki).

HUSilaiset vuoden 2019 tutkimushoitajaksi ja tutkijaksi

Vuoden 2019 Lääketietokeskuksen järjestämillä Kliinisen lääketutkimuksen päivillä paljastettiin kliinisen lääketutkimuksen vuoden 2019 huiput:

  • Vuoden tutkimushoitajaksi valittiin Katri Meriläinen HUSista
  • Vuoden tutkijaksi valittiin Eero Pesonen HUSista
  • Vuoden CRA:ksi valittiin Iida Diits PAREXEL Finland OY:stä.

Lisää aiheesta Lääketietokeskuksen internet-sivuilla.