Ajankohtaista

Verkkolaskuosoitteen muutos

HYKS-instituutin verkkolaskuosoite muuttuu 01.09.2023 alkaen.
Huomioittehan uudet tietomme tilaustenne yhteydessä. Rekisterissämme oleville
toimittajille on lähetetty erillinen tiedote muutoksesta.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003708729672
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjän tunnus: E204503

Ystävällisin terveisin

HYKS-instituutin väki

2022 vuodenvaihteen aikataulu

VUODENVAIHTEEN TÄRKEÄT AIKATAULUT

Ostolaskut: Kaikkien vuodelle 2022 kuuluvien ostolaskujen tulee olla toimitettuna ostoreskontraan 6.1.2023 mennessä verkkolaskuna tai sähköpostitse osoitteeseen . Muistattehan loppuvuoden hankintoja tehdessä pyytää laskut toimittajilta siten, että ne on toimitettu ostoreskontraan 6.1.2023 mennessä.

Ostoreskontra suljetaan 11.1.2023, klo 12:00. Kaikkien vuodelle 2022 kuuluvien ostolaskujen tulee olla sitä ennen tarkastettu ja hyväksytty Invoice Readyssä. Huolehdithan omien laskujesi käsittelystä myös aamupäivällä klo 10–12 välisenä aikana, jotta myös viimeiset HUSilta saapuneet laskut saadaan hyväksyttyä konsernin aikataulun puitteissa.

Toiminta virheellisesti laskutettujen ostolaskujen kanssa. 1. Pyydä laskuttajan yhteyshenkilöltä hyvityslasku. 2. Kirjoita Invoice Readyn laskun kommenttikenttään viesti laskun virheellisyydestä. 3. Hyväksy virheellinen lasku. Kaikki HUSilta tulleet konsernin sisäiset, myös mahdollisesti virheelliset vuoden 2022 laskut tulee hyväksyä, jotta konsernitilinpäätös saadaan tehtyä.

Tutkittavien matkalaskut M2: Kaikki vuotta 2022 koskevat matkalaskut on luotava M2 järjestelmään viimeistään 6.1.2023 ja ne tulee olla hyväksytty maksuun 11.1.2023 klo 12 mennessä. Tutkittavien matkalaskuja tehdessä tulee kiinnittää erityistä huomiota, että kaikki tarpeelliset tiedot tulevat täydellisesti täytettyä. Yhteydenotot:

Palkat ja palkkiot: Kaikki vuoden 2022 palkkoja ja palkkioita koskevat tiedot, myös mahdolliset työsopimusten jatkot sekä ilmoittamattomat pidetyt lomat, tulee toimittaa 15.12.2022 mennessä, jotta ne ehtivät maksuun 30.12.2022. Apurahapalkkojen tiedot toimitetaan .

Verokortit: Tammikuussa 2023 käytetään joulukuussa voimassa olevaa verokorttia, ellei meille ole erikseen toimitettu muutosverokorttia 5.1.2023 mennessä. Noudamme verottajalta vuoden 2023 verokortit sähköisesti niiden henkilöiden osalta, joiden työsuhde on voimassa 1.2.2023. Mahdolliset muutosverokortit jokaisen tulee toimittaa itse palkanlaskentaan viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää.

Verokortit, apurahatyösuhteet: Jokaisen työntekijän tulee itse toimittaa verokorttinsa sekä mahdollinen muutosverokorttinsa 1.2.2023 mennessä.
HiRo: Tilinpäätöksestä johtuen HiRo:n joulukuun 2022 tietojen päivitys tehdään poikkeuksellisesti vasta 30.1.2023 mennessä.

Terveisin HYKS-instituutin väki

Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdeksatta kertaa

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n (Clinical Research Associate) kahdeksatta kertaa Suomessa. Henkilöt julkistettiin ja palkittiin kunniakirjoin Lääketietokeskuksen järjestämässä vuosittaisessa Kliinisten tutkimusten foorumissa 27.10.2022 Helsingissä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Mika Scheinin (CRST Oy, Clinical Research Services Turku), Vuoden tutkimushoitajaksi Emilia Saksa (HUS MeVac) ja Vuoden CRA:ksi Leena Huoponen (Optimapharm Nordic Oy). Voittajat valittiin kliinisen lääketutkimuksen ammattilaisten antamien ehdotusten perusteella. Valintaraatiin kuului niin lääkeyrityksissä kuin terveydenhuollon tutkimuskeskuksissa työskenteleviä henkilöitä.

Vuoden tutkijaksi valittiin Clinical Research Services Turku (CRST) Oy:n tutkimusjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Mika Scheinin. Hän on toiminut Turun yliopiston kliinisen farmakologian ja farmakologian professorina sekä Tyksin kliinisen farmakologian ylilääkärinä. Valintaraadin perusteluissa painoi Mikan yli 40 vuoden kliinisen tutkimuksen kokemus, sekä merkittävät roolit kliinisen tutkimuksen puolestapuhujana: “Mika on ollut perustamassa kliinisten tutkimusten palveluyksikköä Turun yliopiston alaisuudessa vuonna 1995, sekä yhtiöittämässä toimintaa vuonna 2014. Hän on toiminut päätutkijana lukuisissa tutkimuksissa perustamisesta lähtien.” Perusteluissa mainitaan myös muun muassa Mikan aktiivinen rooli GCP-kouluttajana sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa.

Vuoden tutkimushoitajaksi valittu Emilia Saksa työskentelee HUSin Meilahden rokotetutkimuskeskuksessa (MeVac). Vuoden tutkimushoitajan valinnassa raati halusi poikkeuksellisesti palkita tutkimusuransa alkuvaiheessa olevan esimerkillisen tekijän. Perusteluissa Emilian kehityskaarta tutkimushoitajaksi kuvailtiinkin huikeaksi, ja häntä kiiteltiin erityisesti poikkeuksellisen aktiivisesta tavastaan etsiä tietoa asioista. Emilia on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jatkokouluttautunut yliopistosairaaloiden ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa toteutetun valtakunnallisen verkkokoulutuksen kautta tutkimushoitajaksi.

Optimapharm Nordic Oy:n Clinical Operations Manager Leena Huoponen valittiin Vuoden CRA:ksi. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja aloitti nopeasti valmistumisensa jälkeen tutkimushoitajana, siirtyen sitten kliinisten tutkimusten pariin. Leena on uransa aikana tehnyt monipuolisesti työtä tämän toimialan eri osa-alueilla monitorointityöstä esimiestehtäviin. Hän on toiminut kliinisen tutkimuksen parissa yli 25 vuotta sekä lääkeyrityksissä että tutkimuspalveluyrityksissä. Valintaraati kuvailee Leenaa pitkän ja monipuolisen uran lisäksi muun muassa seuraavanlaisesti: ”Leena on erinomainen työssään sekä myös ihmiskontakteissa. Hän on ystävällinen, asiansa osaava ja motivoiva.”

Vuoden 2022 tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n valintojen tavoitteena on antaa suomalaiselle tutkimusosaamiselle kasvot ja nostaa kliinisten tutkimusten profiilia. Kolmikko muodostaa lääketutkimuksessa tiimin, jossa kunkin rooli on turvallisen ja onnistuneen lääketutkimuksen kannalta merkittävä. Lääketutkimusten toteuttaminen on erittäin vaativaa ja säänneltyä työtä, joka vaatii toteuttajilta jatkuvaa kouluttautumista ja hyvien kliinisten tutkimustapojen syvällistä tuntemusta. Tutkimuksilla on myös merkittävä rooli terveydenhuollossa.

Tänä vuonna 18. kertaa järjestetty Kliinisten tutkimusten foorumi on verkostoitumis- ja koulutuskokonaisuus kaikille kliinisten tutkimusten parissa toimiville. Vuonna 2022 foorumin aiheina oli muun muassa uudistunut tutkimuslainsäädäntö, CTIS-portaali sekä tietoaltaiden hyödyntäminen kliinisessä tutkimuksessa. Tapahtumaan osallistuu alan ammattilaisia lääke- ja laiteteollisuudesta, tutkimuskeskuksista ja julkisesta terveydenhuollosta, viranomaisista ja tutkimusten palveluntarjoajayrityksistä. Kliinisten tutkimusten foorumia järjestää lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys Lääketietokeskus Oy.

 

Lääketietokeskus, Osoitteessa: Kliinisen lääketutkimuksen huiput valittiin jo kahdehttps://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kliinisen-laaketutkimuksen-huiput-valittiin-jo-kahdeksatta-kertaa.htmlksatta kertaa – ePressi  Vapaasti jaettava tiedote, jaettu 31.10.2022

HUS ja HYKS-instituutti lopettavat maksuttoman monitorointipalvelun kokeilun 1.10.2022 alkaen

HUS ja HYKS-instituutin tutkimusten monitorointi palvelu ei ole enää maksutonta 1.10.2022 alkaen.

Maksuton tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointipalvelu, joka on alkanut 1.1.2020, joudutaan päättämään muuttuneen taloustilanteen ja merkittävän kustannusten nousun vuoksi.

Käytännössä muutos koskee ennen 1.1.2020 tehtyjä, meneillään olevia ja uusia monitorointisopimuksia. Muutos ei koske sopimuksia, joissa on erikseen sovittu maksuttomasta monitorointipalvelusta. Ennen 1.1.2020 tehtyjä sopimuksia laskutetaan jatkossa sopimuksessa sovitun laskutuskäytännön mukaisesti.

HYKS-instituutti  tarjoaa jatkossakin monitorointipalvelua HUS-alueen sekä sen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tutkijalähtöisiin tutkimushankkeisiin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Uudet tutkijalähtöiset tutkimussopimukset ja niihin liittyvät monitorointisopimukset neuvotellaan aiemman käytännön mukaisesti, mutta uudelleen hinnoiteltuna.

Lisätietoja asiassa antaa tutkimuspalvelupäällikkö Charlotta Henriksson ().

HUS and Clinical Research Institute HUCH Ltd will end the trial of free monitoring service as of 1st October 2022

The trial of free monitoring service for academic clinical trials, which has started on January 1, 2020, must be, unfortunately, terminated due to the changed economic situation and a significant increase in costs.

In practice, the change applies to those monitoring agreements made before 1 January 2020 which are still ongoing and all future agreements. This change does not apply to such agreements, in which the free monitoring service has been separately agreed on by the parties. Any agreements made before 1 January 2020 will be invoiced in accordance with the billing policy agreed in the agreement.

Clinical Research Institute HUCH Ltd will continue to provide monitoring services for investigator-initiated academic studies in the HUS region including its’ well-being areas and City of Helsinki according to its valid price list.

New academic clinical trial agreements and related monitoring agreements will be negotiated according to the current practice, but now with new prices.

You may contact Head of Research Services Charlotta Henriksson () for further information.

Avoimet ovet HYKS-instituutissa

Tervetuloa tutustumaan HYKS-instituutin palveluihin, toimintoihin ja toimitiloihin 2.11.2022 klo 13.00–16.00 Mannerheimintie 105, (Nauvontie 6). Sinulla on mahdollisuus perehtyä mm. Tutkijan työpöytään, akateemisten tutkimusten monitorointipalveluun sekä apuraha- ja taloushallintopalveluihin. Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivoimme sinun ilmoittautuvan 25.10.2022 mennessä.

Sydämellisesti tervetuloa!
HYKS-instituutin väki

HUSin eTerveystutkimusfoorumi (Teams) 27.5.2021 klo 14 – 16

Tavoitteena on koota yhteen eTerveystutkimusta suunnittelevat ja tekevät tutkijat, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet. Forumin tavoitteena on antaa tietoa valmistuneista ja meneillään olevista eTerveystutkimuksista sekä auttaa  tutkijoita ja muita osallistujia verkostoitumaan.

Tilaisuus pidetään etänä. Lisätietoja ja linkki esitteessä eTTF 27.05.21 ohjelma. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

HUS Tutkijan navigaattori helpottaa tieteellisen tutkimuksen aloittamista

Tutkijan navigaattori on työkalu, joka opastaa uuden tutkijan tutkimustyön alkuun HUSissa.

Tutkijan navigaattori on HUSin verkkosivuille integroitu työkalu, joka toimii HUSin tutkimusympäristön näyteikkunana ja erillisenä tutkijan oppaana. Navigaattori auttaa tutkijaa löytämään ne ohjeet, jotka koskevat juuri hänen tutkimustyyppiään.

Työkalussa tutkija valitsee hänen tutkimustaan kuvaavat vaihtoehdot, ja navigaattori kertoo, mitä tutkijan pitää ottaa huomioon tutkimuksen suunnitteluvaiheessa: rahoitus, eettisen toimikunnan lausunto, tutkimuslupa, mahdollinen tietolupa ja sopimukset. Tutkijan navigaattori opastaa myös opinnäytetöissä, hoito- ja terveystieteellisissä tutkimuksissa ja muiden tieteen alojen tutkimuksissa, jotka jollain tavalla liittyvät HUSiin.

Tutkijan navigaattori on suunnattu uusille tutkijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta monivaiheisesta ja raskaastakin tutkimuksen aloitusvaiheesta.

Navigaattori löytyy HUSin internetistä Tutkimuksen ja opetuksen osiosta, tässä myös suora linkki ohjelmaan.

Tutkijaklinikka auttaa tutkijoita livenä kerran kuussa

Tutkijaklinikka on tutkijoille suunnattu kerran kuukaudessa järjestettävä tilaisuus, jossa voi esittää kysymyksiä tutkimuksen eri prosesseista, lupa-asioista, digitaalisista palveluista ja muista tutkimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Vastaamassa on HUSin asiantuntijoita sekä HUS eCRF:n toimittaja. Tutkijaklinikka on joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 13–15.

Lisätietoja ja aikataulut Tutkijaklinikka tiedotteessa (linkki).