Internationell forskning på hög nivå

Videopresentation

HUCS-institutets uppgift är att stödja genomförandet av högklassig medicinsk forskning i Finland.

HYKS-institutets tjänster
Vi har över 25 års erfarenhet av administrationstjänster för klinisk forskning. Dessa omfattar bland annat uppgörande av avtal, budgetering, ekonomi- och personalförvaltning samt uppföljning av och rapportering om forskningen.

Forskningstjänster

Administrationen för all forskning som vid HNS bedrivs med stöd av extern finansiering och som inkluderar HNS patienter och/eller resurser sköts vid HUCS-institutet.

Monitoreringstjänster

HUCS-institutet Ab tillhandahåller för forskardrivna kliniska undersökningar monitoreringstjänster, dvs. regelbunden kvalitetsuppföljning.

Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltningsteamet hanterar HUCS-institutets försäljningsfakturering, leverantörsfakturor, utbetalning av löner och arvoden samt bokföring.

HUCS-institutet i korthet

Helsinki Academic Medical Center är en helhet som bildas av HNS sjukhus i Mejlans och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Centret är Finlands överlägset största sammanslutning som bedriver klinisk medicinsk forskning. Centret är rätt betydande också internationellt sett.

Bekanta er med vår nya interaktiva brochyr

Övriga tjänster

Ta kontakt

Skicka ett meddeleande eller en kontaktbegäran med dessa blanketter eller direkt till:
– Forskingtjänster: HYKScoordinators (at) hus.fi eller
– Ekonomiförvaltningtjänster: HYKSinstituutti (at) hus.fi.

Lämna ditt namn och e-postadress om du önskar ett meddelande tillbaka från oss.

Jätä myös omat yhteystietosi mikäli haluat, että vastaamme sinulle.

 

Kontakta Forskningstjänster

6 + 7 =

Kontakta Ekonomiförvaltning

15 + 9 =