Internationell forskning på hög nivå

Videopresentation

HUCS-institutets uppgift är att stödja genomförandet av högklassig medicinsk forskning i Finland.

HYKS-institutets tjänster

Vi har över 30 års erfarenhet av administrationstjänster för klinisk forskning. Dessa omfattar bland annat uppgörande av avtal, budgetering, ekonomi- och personalförvaltning samt uppföljning av och rapportering om forskningen.

Forskningstjänster

Administrationen för all forskning som vid HNS bedrivs med stöd av extern finansiering och som inkluderar HNS patienter och/eller resurser sköts vid HUCS-institutet.

Monitoreringstjänster

HUCS-institutet Ab tillhandahåller för forskardrivna kliniska undersökningar monitoreringstjänster, dvs. regelbunden kvalitetsuppföljning.

Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltningsteamet hanterar HUCS-institutets försäljningsfakturering, leverantörsfakturor, utbetalning av löner och arvoden samt bokföring.

HUCS-institutet i korthet

Tillsammans med HNS Mejlans sjukhus och Medicinska fakulten vid Helsinginfors universitet bildar vi en enhet som är det största samfundet i vårt land som bedriver forskning inom klinisk medicin och som även är betydande internationellt.

Bekanta er med vår nya interaktiva brochyr

Övriga tjänster

Ta kontakt

Skicka ett meddeleande eller en kontaktbegäran med dessa blanketter eller direkt till:
– Forskingtjänster: HYKScoordinators (at) hus.fi eller
– Ekonomiförvaltningtjänster: HYKSinstituutti (at) hus.fi.

Lämna ditt namn och e-postadress om du önskar ett meddelande tillbaka från oss.

Jätä myös omat yhteystietosi mikäli haluat, että vastaamme sinulle.

 

Kontakta Forskningstjänster

13 + 6 =

Kontakta Ekonomiförvaltning

8 + 13 =