HUS tarjoaa monitorointia tutkijalähtöisiin tutkimuksiin vuonna 2020

HUS tarjoaa 1.1.2020 lähtien maksutonta monitorointipalvelua aka-teemisille kliinisille tutkimuksille, jotka toteutetaan HUS-alueella.

Akateemiselle kliiniselle tutkimukselle suunnatun tuen tarkoituksena on lisätä toteutet-tavien tutkimusten laadullista tasoa ja kasvattaa määrällisesti HUSissa tehtävää laadukasta tutkijalähtöistä tutkimusta. HUS tarjoaa tutkijoilleen monitorointipalvelun, jonka HYKS-instituutti toteuttaa.

Lisätietoja esitteessä (linkki).