Tjänster

HUCS-institutet Ab sköter administrationen av klinisk forskning som med stöd av extern finansiering bedrivs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och utvecklar i samarbetet med HNS och Helsingfors universitet forskningstjänster.

Genom samarbete producerar vi högklassiga forskningstjänster i syfte att finna bättre och innovativa lösningar.

 

Dagens forskning är morgondagens behandling.

Forskningstjänster

Administrationen av all forskning som vid HNS bedrivs med stöd av extern finansiering och som berör HNS patienter och/eller resurser sköts vid HUCS-institutet.

Monitoreringstjänster

HUCS-institutet Ab erbjuder för forskardrivna kliniska undersökningar monitoreringstjänster, dvs. regelbunden kvalitetsuppföljning.

Ekonomiförvaltning och löneutbetalning

Ekonomiförvaltningsteamet sköter HUCS-institutets försäljningsfakturering, hanteringen av leverantörsfakturor, utbetalningen av löner och arvoden samt bokföringen.

Stipendieförvaltning

Enligt HNS anvisningar ska HUCS-institutet förvalta stipendier för undersökningar där en forskare för sin forskning använder HNS patienter och/eller HNS lokaler/resurser.